Corporate Finance | Baker Tilly (2024)

In elke onderneming zijn groei en continuïteit centrale thema’s. Of het nu gaat om een bedrijf overnemen, een bedrijf verkopen, de financiering van groei of het wijzigen van de verdeling van aandelen en aandeelhouders. In veel gevallen is dan een waardebepaling of een boekenonderzoek (due diligence) nodig. Bij Baker Tilly Corporate Finance bieden wij begeleiding door onze experts, waarbij wij ons altijd richten op een maximaal rendement voor u als opdrachtgever. Een zakelijke, gestructureerde aanpak met focus op vertrouwen en oog voor de belangen van de verschillende (internationale) partijen aan tafel.

Vind ons in uw regio

Onze adviseurs werken vanuit verschillende vestigingen. Deze zijn onder te verdelen in de regio's: Amsterdam, Brussel, Den Bosch, Melle en Zwolle. Zo is er altijd een collega van ons in uw buurt die u kan helpen met zaken als financiering, waardebepaling, due diligence en de koop of verkoop van uw bedrijf. Kijk op onze contactpagina voor de telefoonnummers en e-mailadressen van een adviseur bij u in de buurt.

Alle medewerkers

Corporate Finance | Baker Tilly (1)

Wat is uw beste route om te groeien met grip?

Wilt u uw onderneming laten groeien, maar twijfelt u over de juiste weg? Of misschien kunt u wel wat inspiratie gebruiken om een keuze te kunnen maken die bij u past? De Routekaart ‘Groei met Grip’ geeft u concreet inzicht in de vier hoofdroutes die u kunt bewandelen om te groeien met grip.

Download de routekaart

Corporate Finance | Baker Tilly (2)

Een bedrijfsovername? Zo gaat u het proces goed voorbereid in!

Een bedrijf overnemen kan grote voordelen bieden, maar er komt ook veel bij kijken. Daarom is het belangrijk om het proces vooraf goed in kaart te brengen. Weet u waar u in het overnameproces aan moet denken?

Corporate Finance | Baker Tilly (3)

Gerelateerde referenties

 • Arcus ITCorporate Finance
 • BestPartnerCorporate Finance
 • BiermansCorporate Finance
 • BikkelhartCorporate Finance

Bekijk alle referenties

Specialisaties

Ontdek de specialisaties van Corporate Finance

Over Corporate Finance

Baker Tilly Corporate Finance biedt oplossingen voor diverse financiële vraagstukken. Van koop- en verkoopbegeleiding tot waardebepaling en van (her)financiering tot due diligence. Maak kennis met ons team en onze werkwijze.

Bekijk deze dienst

Financiering

Wat zijn uw mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering? Wij bieden onafhankelijk financieringsadvies voor DGA’s en (familie)bedrijven bij bijvoorbeeld management- en medewerkersparticipaties. Wij begrijpen uw wensen en die van alle betrokken partijen en komen samen tot de beste oplossing.

Bekijk deze dienst

Due Diligence

Bij vrijwel iedere overname komt boekenonderzoek (Due Diligence) kijken. Hierbij wordt het object van aankoop nader bestudeerd op verborgen problemen. Onze brede expertise op gebied van Due Diligence (financieel, fiscaal, juridisch, HR en IT) voorkomt verrassingen. Wij kunnen tevens ondersteunen bij het verwerken van risico’s in de koopovereenkomst.

Bekijk deze dienst

Bedrijfsovername

Onze adviseurs kunnen u van begin tot eind volledig adviseren en ontzorgen bij een bedrijfsovername. Van het opstellen van het acquisitieprofiel en het vinden van geschikte targets, het benaderen van (inter)nationale markten, het uitvoeren van de bedrijfsanalyse en de onderhandelingen tot en met het opstellen van de juridische documenten.

Bekijk deze dienst

Bedrijf verkopen

Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het gehele verkooptraject: van de voorbereiding, benodigde documentatie en het benaderen van potentiële kopers, tot het begeleiden van het boekenonderzoek, voeren van onderhandelingen en het opstellen van de juridische overeenkomsten.

Bekijk deze dienst

Waardebepaling

Waardebepaling vormt de basis voor onderhandelingen en prijsbepaling. De uitkomst is dus erg belangrijk en helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Onze specialisten helpen u hier graag bij.

Bekijk deze dienst

Zo helpen wij uw bedrijf

Ontdek onze diensten. Onze betrokken en ervaren specialisten zijn u bij iedere uitdaging van dienst.

Audit & AssuranceAudit & Assurance

Audit & Assurance

Met een audit krijgen u en uw stakeholders en de maatschappij zekerheid (assurance) over de cijfers in uw bedrijf en uw jaarrekening.

BelastingadviesBelastingadvies

Belastingadvies

Belastingadvies nodig? Wij helpen u bij o.a. Vpb, inkomstenbelasting, aangiftes, Estate Planning en Transfer Pricing.

Btw-advies en ComplianceBtw-advies en Compliance

Btw-advies en Compliance

Wet- en regelgeving verandert voortdurend, nationaal én internationaal. Wij zijn u graag van dienst bij btw-advies aan en compliance van uw onderneming.

Business AdvisoryBusiness Advisory

Business Advisory

Business Advisory helpt u doelstellingen van uw organisatie te bereiken. Strategische keuzes en efficiënte processen zijn hierbij van belang.

Corporate FinanceCorporate Finance

Corporate Finance

Onze Corporate Finance adviseurs weten raad met uw zakelijke uitdagingen, zoals financieringsaanvragen, due diligence onderzoek en een businessplan.

Employment AdvisoryEmployment Advisory

Employment Advisory

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Onze HR-consultants, loonheffingsspecialisten en arbeidsrechtjuristen helpen u ‘fit for future’ te zijn.

ESG AdvisoryESG Advisory

ESG Advisory

Sustainability en ESG zijn belangrijk voor de toekomst, maar ook nodig vanwege (verplichte) sustainability-rapportages. Wij helpen u hierbij graag.

Interim FinancialsInterim Financials

Interim Financials

Tijdelijke versterking nodig? Wij zijn een betrouwbare detacheringsorganisatie gespecialiseerd in bemiddeling en detachering van finance professionals

IT AdvisoryIT Advisory

IT Advisory

ICT is onmisbaar voor het merendeel van de bedrijfsprocessen. Denk aan beveiliging en betrouwbaarheid. Wij helpen u hier graag mee verder.

Legal AdvisoryLegal Advisory

Legal Advisory

Bij ons vindt u hoogwaardig juridisch advies van onze juristen, in samenwerking met (internationale) collega’s uit andere disciplines.

Mkb Accountancy & AdviesMkb Accountancy & Advies

Mkb Accountancy & Advies

Ondernemen zit vol uitdagingen. Wij zijn uw vertrouwde adviseur die u helpt om lastige keuzes te maken en u inzicht geeft in uw cijfers.

SalarisdienstverleningSalarisdienstverlening

Salarisdienstverlening

Tijd besparen? Besteed uw salarisadministratie bij ons uit of maak gebruik van ons advies terwijl u de administratie zelf doet.

Audit & AssuranceAudit & Assurance

Audit & Assurance

Met een audit krijgen u en uw stakeholders en de maatschappij zekerheid (assurance) over de cijfers in uw bedrijf en uw jaarrekening.

BelastingadviesBelastingadvies

Belastingadvies

Belastingadvies nodig? Wij helpen u bij o.a. Vpb, inkomstenbelasting, aangiftes, Estate Planning en Transfer Pricing.

Btw-advies en ComplianceBtw-advies en Compliance

Btw-advies en Compliance

Wet- en regelgeving verandert voortdurend, nationaal én internationaal. Wij zijn u graag van dienst bij btw-advies aan en compliance van uw onderneming.

Business AdvisoryBusiness Advisory

Business Advisory

Business Advisory helpt u doelstellingen van uw organisatie te bereiken. Strategische keuzes en efficiënte processen zijn hierbij van belang.

Corporate FinanceCorporate Finance

Corporate Finance

Onze Corporate Finance adviseurs weten raad met uw zakelijke uitdagingen, zoals financieringsaanvragen, due diligence onderzoek en een businessplan.

Employment AdvisoryEmployment Advisory

Employment Advisory

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Onze HR-consultants, loonheffingsspecialisten en arbeidsrechtjuristen helpen u ‘fit for future’ te zijn.

ESG AdvisoryESG Advisory

ESG Advisory

Sustainability en ESG zijn belangrijk voor de toekomst, maar ook nodig vanwege (verplichte) sustainability-rapportages. Wij helpen u hierbij graag.

Interim FinancialsInterim Financials

Interim Financials

Tijdelijke versterking nodig? Wij zijn een betrouwbare detacheringsorganisatie gespecialiseerd in bemiddeling en detachering van finance professionals

IT AdvisoryIT Advisory

IT Advisory

ICT is onmisbaar voor het merendeel van de bedrijfsprocessen. Denk aan beveiliging en betrouwbaarheid. Wij helpen u hier graag mee verder.

Legal AdvisoryLegal Advisory

Legal Advisory

Bij ons vindt u hoogwaardig juridisch advies van onze juristen, in samenwerking met (internationale) collega’s uit andere disciplines.

Mkb Accountancy & AdviesMkb Accountancy & Advies

Mkb Accountancy & Advies

Ondernemen zit vol uitdagingen. Wij zijn uw vertrouwde adviseur die u helpt om lastige keuzes te maken en u inzicht geeft in uw cijfers.

SalarisdienstverleningSalarisdienstverlening

Salarisdienstverlening

Tijd besparen? Besteed uw salarisadministratie bij ons uit of maak gebruik van ons advies terwijl u de administratie zelf doet.

Bekijk alle diensten

As an expert in corporate finance and business advisory services, I have a deep understanding of the concepts and practices involved in guiding companies through various financial endeavors. My expertise spans areas such as mergers and acquisitions, business valuation, due diligence, financing strategies, and corporate governance.

In the provided article, the focus is on the services offered by Baker Tilly Corporate Finance, a reputable firm known for its expertise in assisting businesses with growth, continuity, and financial decision-making. Let's delve into the concepts mentioned in the article:

 1. Growth and Continuity in Businesses: The article emphasizes the importance of growth and continuity in businesses, highlighting them as central themes. This underscores the significance of strategic planning and financial management for sustainable business development.

 2. Business Valuation: Baker Tilly Corporate Finance specializes in business valuation, which is crucial for various purposes such as mergers, acquisitions, selling businesses, and restructuring. Accurate valuation ensures informed decision-making and fair transactions.

 3. Due Diligence: Due diligence is highlighted as a vital aspect of transactions like mergers and acquisitions. It involves a comprehensive examination of a company's financial, legal, and operational aspects to identify potential risks and opportunities.

 4. Financial Advisory Services: The firm offers a range of financial advisory services including financing solutions, due diligence, business valuation, and assistance with buying or selling businesses. These services are tailored to meet the specific needs of clients, ensuring optimal outcomes.

 5. Geographical Presence and Expertise: Baker Tilly Corporate Finance operates from various locations, including Amsterdam, Brussel, Den Bosch, Melle, and Zwolle. This geographical presence enables them to provide localized expertise and assistance to clients in different regions.

 6. Specializations: The firm specializes in several areas including corporate finance, due diligence, business advisory, financing, and business valuation. This highlights their diverse skill set and ability to address various financial challenges faced by businesses.

 7. Expertise in Financial Transactions: Baker Tilly Corporate Finance's expertise extends to facilitating financial transactions such as mergers, acquisitions, financing, and restructuring. They provide end-to-end support, from initial planning to execution, ensuring a smooth process for clients.

 8. Client-Centric Approach: The firm emphasizes a client-centric approach, focusing on maximizing returns for clients while considering their specific needs and objectives. This underscores their commitment to delivering tailored solutions and building long-term relationships with clients.

Overall, Baker Tilly Corporate Finance stands out for its comprehensive range of services, industry expertise, and client-focused approach, making them a trusted partner for businesses seeking financial guidance and support.

Corporate Finance | Baker Tilly (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6034

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.